Manga Lista de Capítulos Anime Lista de Episodios Lista de Blu-ray Disc & DVD Equipos de Béisbol Academia Sendō Eijun Sawamura Furuya Satoru Miyuki Kazuya Kominato Haruichi Academia Yakushi Sanada Shunpei Akiba Kazuma Mishima Yūta Todoroki Raichi Academia Industrial Inashiro Narumiya Mei Tadano Itsuki Yamaoka Riku Yabe Kōji